Håndtering af desktops og skærme på AMD-grafikkort

Både standard og avanceret visning indeholder sider til tilføjelse, fjernelse og tilpasning af desktops og skærme. Brug disse sider efter behov til at administrere desktops og skærme.

I standardvisningen er siderne placeret i følgende undergrupper i gruppen Desktops og viser:

 • Tilføj / fjern skærme - Indeholder sider til styring af skærme.
 • Desktop Management - Indeholder sider til styring af desktops.
 • AMD Eyefinity Multiple Displays - Indeholder sider til styring af grupper med flere skærme. Hvis du bruger flere GPU'er, kan du muligvis ende på disse sider som et resultat af visse handlinger. Se AMD Eyefinity Multi-Display Technology for mere information.

I den udvidede visning er siderne placeret i følgende grupper:

 • Almindelige skærmopgaver - Indeholder sider til styring af skærme og desktops.
 • AMD Eyefinity Multiple Displays - Indeholder sider til styring af grupper med flere skærme. Hvis du bruger flere GPU'er, kan du som følge af visse handlinger være på disse sider. Se AMD Eyefinity Multi-Display Technology for mere information.

Når du får adgang til siden, slutter den tilknyttede opgave automatisk, hvis der ikke kræves yderligere konfigurationsoplysninger. Ellers bliver du bedt om at vælge brugerdefinerede desktops og skærme.

Du kan også administrere desktops og skærme ved hjælp af Desktop Management> Opret og arranger desktops i Advanced View. Denne side giver adgang til alle skrivebords- og skærmstyringsopgaver gennem skrivebordets organisationsområde og displaypalette.

Når du tænder for skærmen, skal du vælge, om det skal tændes via det duplikerede eller udvidede skrivebord.

Når du opretter eller transformerer skrivebordet, tildeles det et unikt skrivebordsnummer for at skelne det fra andre desktops.

Desktop-tilstande

Det er muligt at bruge flere skærme ved at forbinde dem til et enkelt grafikkort eller ved at forbinde en enkelt skærm til flere grafikkort. Bemærk, at nogle grafikkort muligvis bruger mere end en GPU.

Afhængigt af operativsystemet og skærmkonfigurationen kan desktops duplikeres, udvides eller erstattes mellem skærme. Når du har tilsluttet og tændt for skærmen, kan det startes i følgende desktoptilstande:

 • Dupliceret - Skrivebordet duplikeres (inklusive opløsning) på flere skærme. Tilpasning kan være nyttig til demonstrationsvideoer og præsentationer.
 • Avanceret - Skrivebordet udvides til flere skærme. Hver udvidede skærm viser et separat område på skrivebordet (inklusive skærmopløsning og opdateringsfrekvens). Tilpasning kan bruges til at give ekstra skrivebordsplads.

Control Center-applikationen indeholder forskellige sider til konfiguration af flere desktops og skærme.

Desktop-nummerering

Desktop- og displaynummereringssystemet, der bruges i Control Center-applikationen, adskiller sig fra det nummersystem, der bruges af Windows®-operativsystemet.

I Control Center-applikationen er desktops og skærme nummereret ved hjælp af et forenklet diagram:

 • Når applikationen starter, nummereres eksisterende desktops i definitionens rækkefølge, startende fra 1.
 • Efter oprettelse af et nyt skrivebord tildeles det det første tilgængelige ubrugte nummer.
 • Skærme, der tilhører et duplikeret skrivebord eller AMD Eyefinity-skærmgruppe, tildeles det samme skrivebordsnummer.

Hvis du vil se skrivebordsnummereringen i den aktuelle skærmkonfiguration, skal du se skrivebordsorganisationsområdet og visningspaletten på siden Administrer desktops> Opret og arrangere af avancerede visning desktops side.

Opret og arranger desktops (kun avanceret visning)

Siden Administrer desktops> Oprettelse og arrangering af desktops er det centrale sted at konfigurere skærmenheder og organisere dit skrivebord i en udvidet visning. Brug denne side til at udføre handlinger, såsom at tænde eller slukke skærme, udvide eller duplikere skærme og organisere desktops.

Denne side giver adgang til forskellige desktop- og displayadministrationsopgaver gennem henholdsvis skrivebordets organisationsområde og displaypalette. Over disse komponenter er der et instruktionsområde, der giver tip til brug til udførelse af den aktuelle handling. Du kan også udføre nogle opgaver ved hjælp af ikonet Kontrolcenter i meddelelsesområdet på Windows® proceslinjen. For at se de tilgængelige opgaver til dit grafikkort skal du højreklikke på ikonet og derefter vælge den passende grafikkortindstilling.

Desktop Organisationsområde

Organisationen af ​​skrivebordet er hovedområdet på siden Opret og arranger desktops. Det indeholder en stor overflade til organisering og konfiguration af desktops. Hvert skrivebord repræsenteres af skrivebordsnummeret i rektanglet.

Den trekantede knap placeret i øverste højre hjørne af hver overflade på skrivebordet giver adgang til kontekstmenuen til tilpasning af skrivebordet. Adgang til menuen kan også fås ved at højreklikke på skrivebordet.

Hver gang du klikker på skrivebordet, vises en blå kant rundt på skrivebordet for at indikere et valg. Afhængigt af hardwarekonfigurationen og kapaciteten i din grafikdriver, kan der vises yderligere knapper og symboler på hver overflade på skrivebordet:

 • En stjerne (*) vises i det venstre hjørne på hovedskrivebordet.
 • På duplikerede desktops vises et symbol bestående af to tilsluttede firkanter i nederste højre hjørne. Hvis skrivebordet duplikeres på mere end to skærme, angiver symbolet også antallet af tilsvarende skærme.

Vis palet

Displaypaletten er placeret under skrivebordets organisationsområde. Det viser alle skærmenheder, der er tilsluttet grafikkortet, og detekteres af dens driver.

Hver skærm er repræsenteret af et ikon, der maksimerer dens form baseret på de tilgængelige avancerede displayidentifikationsdata (EDID). Displaystatus vises i paletten som følger.

 • De inkluderede skærme er markeret med det tilsvarende skrivebordsnummer.
 • Deaktiverede skærme er ikke markeret med et skrivebordsnummer.
 • Skærme, der er afbrudt fra grafikkortet, men som detekteres at være aktiveret af grafikdriveren, vises med et spørgsmålstegn. Disse skærme kaldes fantomskærme.
 • Trådløse skærme vises med Wi-Fi-antenneikonet.

Brug den trekantede knap i øverste højre hjørne af ikonet for hver skærm til at konfigurere egenskaberne for dette display ved hjælp af genvejsmenuen. Tilgængeligheden af ​​menuindstillinger afhænger af status på skærmen.

I instruktionsområdet over displaypaletten er der også knappen Find skærme, som du kan finde nyligt tilsluttede skærme med, hvis de ikke automatisk er blevet genkendt af Control Center-applikationen.

Tip: Hvis du vil se oplysninger om en bestemt skærm, skal du flytte musemarkøren over det.

Displaydetektion

Når displayet er tilsluttet systemet, skal det registreres automatisk af grafikdriveren og blive tilgængeligt til konfiguration. I det ikke-almindelige tilfælde, når skærmen ikke automatisk registreres, kan du manuelt tvinge skærmen til at blive detekteret. Eksempler på skærme, der muligvis kræver manuel detektion, er CRT-skærme.

 1. Gå til en af ​​de følgende sider:
  • Standardvisning - Desktops og display> Tilføj / fjern skærme> Find skærme.
  • Avanceret visning - Generelle visningsopgaver> Find skærme eller administrer desktops> Opret og arranger desktops.
 2. Hvis du bruger siden Opret og arranger desktops, skal du klikke på knappen Find skærme. Ingen yderligere trin er påkrævet for siden Find skærme.

Find skærme og opret og arranger desktops sider opdateres for at vise resultatet af detektion. Når opdagelsen er afsluttet, er skærme, der ikke tidligere blev fundet, tilgængelige til konfiguration.

Desktopplaceringer

Du kan ændre organiseringen af ​​desktops ved at ændre deres position i forhold til hinanden. Desktops kan placeres højere, lavere, side om side eller diagonalt mod hinanden. Ved hjælp af denne funktion kan du arrangere desktops, så de svarer til det fysiske arrangement af skærme.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, når du bruger mere end et display.

 1. Gå til en af ​​de følgende sider:
  • Standardvisning - Desktops og skærme> Desktop Management> Arranger Desktops.
  • Avanceret visning - Desktopstyring> Oprettelse og arrangering af desktops.
 2. Træk skriveborde til det ønskede sted i skrivebordets organisationsområde Ved at frigive skrivebordet fastgøres det automatisk til den nærmeste kant af det tilstødende skrivebord.
 3. Klik på knappen Anvend.
 4. Når du bliver bedt om det, skal du bekræfte ændringerne.

Desktops organiseres i overensstemmelse hermed.

Tip: Desktopoverflader kan organiseres ved hjælp af taster. For at gøre dette skal du indstille musefokus i applikationsvinduet i Control Center og derefter trykke gentagne gange på Tab-tasten, indtil det ønskede skrivebord er valgt. Brug piletasterne til at flytte det valgte skrivebord til skrivebordets organisationsområde, og tryk derefter på Enter-tasten for at aktivere knapperne Anvend og afvis. Klik på knappen Anvend for at anvende ændringerne eller Esc-tasten for at kassere dem.

Deaktivering af desktops

Hvis et bestemt skrivebord ikke længere er påkrævet, kan det slukkes, forudsat at det ikke er hovedskrivebordet. Når du slukker for skrivebordet, slettes det fra alle desktopadministrationssider, og dets yderligere konfiguration er umulig. Imidlertid forbliver de tilknyttede skærme tilgængelige til valg.

 1. Gå til en af ​​de følgende sider:
  • Standardvisning - Desktops og skærme> Tilføj / fjern skærme> Deaktiver skrivebord.
  • Avanceret visning - Generelle visningsopgaver> Deaktiver desktop eller Administrer desktops> Opret og arranger desktops.
 2. Afhængig af den side, du bruger, skal du gøre et af følgende:
  • Deaktiver skrivebord - Vælg en eller flere desktops, som du vil deaktivere ved at klikke på hver af dem eller ved at klikke på knappen Vælg alle, og klik derefter på knappen Anvend.
  • Oprettelse og arrangering af desktops - I skrivebordsorganisationsområdet skal du højreklikke på det skrivebord, du vil deaktivere, og vælg derefter Deaktiver i den pop op-menu, der vises.
 3. Når du bliver bedt om det, skal du bekræfte din handling.

Skrivebordet bliver slettet og er ikke længere tilgængeligt til tilpasning. Desktop-relaterede skærme vil forblive tilgængelige til valg på forskellige desktop- og displayadministrationssider.

Installation af hovedskrivebordet

Windows®-login-dialogboksen vises på hovedskrivebordet. Som standard er dette også det skrivebord, som Windows-proceslinjen vises på, og applikationer på fuld skærm (f.eks. Spil og videoer) startes.

Hvis der kun er én skærm tilgængelig, indstilles det tilknyttede skrivebord automatisk som det primære. Hvis du har flere desktops, kan du vælge, hvilken der skal installeres som den vigtigste.

For at identificere hovedskrivebordet skal du finde skrivebordet med en stjerne (*) på en hvilken som helst desktophåndteringsside i Kontrolcenter.

 1. Gå til en af ​​de følgende sider:
  • Standardvisning - Desktops og skærme> Desktop Management> Installer Main Desktop.
  • Avanceret visning - Generelle visningsopgaver> Installer hovedskrivebord eller Administrer desktops> Opret og arranger desktops.
  Bemærk: Hovedskrivebordet kan ikke installeres, hvis der kun er et skrivebord tilgængeligt.
 2. Afhængig af den side, du bruger, skal du gøre et af følgende:
  • Installer hovedskrivebordet - Vælg hovedskrivebordet, og klik på knappen Anvend.
  • Oprettelse og arrangering af desktops - I skrivebordsorganisationsområdet skal du vælge Sæt som primær i kontekstmenuen for det tilsvarende skrivebord.

Alle desktopadministrationssider, herunder Installere primært skrivebord og Opret og find desktops-sider, opdateres for at få vist det nye primære skrivebord. Afhængig af den aktuelle skærmkonfiguration flytter Windows-proceslinjen muligvis sig til hovedskrivebordet.

Roter desktops

Du kan rotere skrivebordet, så det passer til din fysiske orientering.

 1. Gå til en af ​​de følgende sider:
  • Standardvisning - Desktops og skærme> Desktop Management> Rotate Desktop.
  • Avanceret visning - Generelle visningsopgaver> Roter skrivebord eller Administrer desktops> Opret og arranger desktops.
 2. Afhængig af den side, du bruger, skal du gøre et af følgende:
  • Roter skrivebordet - Vælg om nødvendigt det skrivebord, der skal roteres, og derefter den ønskede rotationsindstilling, og klik derefter på knappen Anvend.
  • Oprettelse og arrangering af desktops - I skrivebordsorganisationsområdet skal du vælge kommandoen Roter i kontekstmenuen på det skrivebord, du vil rotere, og vælg også den relevante rotationsindstilling.

  Tilgængelige drejemuligheder inkluderer:

  • Liggende - skrivebords originale retning.
  • Portræt - Drej skrivebordet 90 °, så det originale skrivebord roteres på siden.
  • Landskab (spejl) - Drej skrivebordet 180 °, så det originale skrivebord vises på hovedet.
  • Portræt (spejl) - Drej skrivebordet 270 °, så det originale skrivebord vises på hovedet og vendt mod dets side.
 3. Når du bliver bedt om det, skal du bekræfte din handling.

Skrivebordet roteres tilsvarende.

Tip: Du kan også rotere hovedskrivebordet ved at højreklikke på ikonet Kontrolcenter i meddelelsesområdet på Windows®-proceslinjen, vælge kommandoen Rotere visning og derefter klikke på den relevante rotationsindstilling.

Deaktivering af skærme

Hvis du ikke længere har brug for et display, kan du slå det fra, hvis det ikke er det eneste display, der er knyttet til hovedskrivebordet.

Hvis displayet hører til AMD Eyefinity-displaygruppen, skal du først deaktivere gruppen, inden du kan slukke for displayet.

 1. Gå til en af ​​de følgende sider:
  • Standardvisning - Desktops og display> Tilføj / fjern skærme> Sluk for skærm.
  • Avanceret visning - Generelle visningsopgaver> Sluk for skærmen eller Administrer desktops> Opret og arranger desktops.
 2. Afhængig af den side, du bruger, skal du gøre et af følgende:
  • Sluk for display - Vælg det display, du vil slukke, og klik derefter på Anvend.
  • Oprettelse og arrangering af desktops - Klik på det display, du vil slukke for, i displaypaletten, og vælg derefter Deaktiver kommandoen fra den pop op-menu, der vises.
 3. Når du bliver bedt om det, skal du bekræfte din handling.

Det valgte display slukkes, og det tilhørende skrivebord er ikke længere tilgængeligt til konfiguration. Du kan dog aktivere skærmen igen ved at oprette et udvidet eller dupliceret skrivebord.

Du kan også slukke for skærme ved at højreklikke på ikonet Kontrolcenter i meddelelsesområdet på Windows®-proceslinjen, klikke på det tilknyttede grafikkort og derefter vælge kommandoen Sluk for visning.

Identifikation af desktops og skærme

Brug knappen Genkend alle på de forskellige desktop- og displayadministrationssider i Control Center-applikationen til at bestemme, hvilke skærme der fysisk er knyttet til hvert skrivebord. Hvilke typer identificerede objekter afhænger af konteksten på hver side.

Bemærk: Tilgængeligheden af ​​knappen Genkend alle afhænger af den aktuelle skærmkonfiguration og opgave.

 1. Hvis knappen Genkend alt er tilgængelig på den aktuelle side, skal du klikke på denne knap. Ellers skal du gå til en af ​​de følgende sider:
  • Стандартное представление — Любая страница из группы Рабочие столы и дисплеи > Добавить/удалить дисплеи или Рабочие столы и дисплеи > Управление рабочими столами .
  • Расширенное представление — Любая страница из группы Общие задачи дисплея или Несколько дисплеев AMD Eyefinity . Также можно перейти на страницу Управление рабочими столами > Создание и расположение рабочих столов .
 2. Нажмите кнопку Распознать все . В случае использования страницы Создание и расположение рабочих столов перейдите к следующему шагу.
 3. На странице Создание и расположение рабочих столов выполните следующие действия:
  • Чтобы идентифицировать конкретный дисплей, выберите его в палитре дисплеев, а затем выберите команду Распознать дисплей из контекстного меню дисплея.
  • Чтобы идентифицировать все дисплеи или только дисплеи конкретного рабочего стола, щелкните один из следующих параметров в контекстном меню любого рабочего стола в области организации рабочего стола:
   • Распознать — Распознает дисплеи, связанные с выбранным рабочим столом с соответствующим номером рабочего стола.
   • Распознать все — Распознает все включенные дисплеи с соответствующим номером рабочего стола. Этот параметр доступен только при наличии более одного настроенного рабочего стола.

На каждом дисплее отображается номер соответствующего рабочего стола. Один и тот же номер отображается на всех дисплеях, отображающих один и тот же дублированный рабочий стол.

Прим.: Если экран входит в группу, номер рабочего стола появляется только на выбранном экране, а в области организации рабочего стола отображается всплывающая подсказка с позицией экрана в сетке.

Дублирование рабочих столов

При дублировании рабочего стола его точная копия, включая разрешение, дублируется на другом дисплее. Дублированные рабочие столы могут быть полезны в средах, где требуется несколько копий одного рабочего стола (например, при проведении презентаций с помощью проектора)

Перед дублированием рабочего стола убедитесь, что целевой дисплей в настоящий момент отключен. Рабочие столы, связанные с группами дисплеев, не могут быть дублированы.

 1. Перейдите к одной из следующих страниц:
  • Стандартное представление — Рабочие столы и дисплеи > Добавить/удалить дисплеи > Дублировать рабочий стол .
  • Расширенное представление — Общие задачи дисплея > Дублировать рабочий стол или Управление рабочими столами > Создание и расположение рабочих столов .
  Прим.: Страница Дублировать рабочий стол доступна только при наличии минимум одного отключенного дисплея. Если требуется заменить расширенный рабочий стол дублированным рабочим столом, воспользуйтесь вместо этого страницей Изменить на дублированный .
 2. В зависимости от используемой страницы выполните одно из следующих действий:
  • Дублировать рабочий стол — При наличии только одного доступного дисплея он будет автоматически выбран для дублированного рабочего стола, и никаких дальнейших действий не потребуется. В противном случае выберите соответствующий дисплей и/или рабочий стол и нажмите кнопку Применить .
  • Создание и расположение рабочих столов — В палитре дисплеев выберите команду Дублировать в контекстном меню для соответствующего дисплея. Если будет предложено, воспользуйтесь областью организации рабочего стола, чтобы выбрать рабочий стол, который требуется дублировать, и палитрой дисплеев, чтобы выбрать целевой дисплей.Доступны только рабочие столы и дисплеи, применимые к вашему действию. Некоторые параметры могут стать недоступными, а в окне появится кнопка Отмена . С помощью этой кнопки можно отменить действие.

  Если текущая конфигурация дисплеев не поддерживает дополнительный дисплей, система не позволит продублировать дисплей или потребует сначала отключить другой дисплей. Если доступен только один целевой дисплей, он будет автоматически выбран. В этом случае нажмите Да в появившемся диалоговом окне.

 3. При появлении соответствующего запроса подтвердите свое действие.

Выбранный рабочий стол будет отображен на обоих дисплеях, а внизу значка рабочего стола на странице Дублировать рабочий стол появится символ дублированного рабочего стола (два сцепленных квадрата).

Страница Создание и расположение рабочих столов также будет соответствующим образом обновлена: если дисплей был отключен во время процесса дублирования, он отобразится в палитре дисплеев как отключенный. Если рабочий стол был удален, связанный с ним значок исчезнет из области организации рабочего стола.

Расширение рабочих столов

При расширении рабочего стола на дисплей создается новый рабочий стол исключительно для целевого дисплея. Для расширенных рабочих столов можно задать разные повороты, разрешения и частоты обновления.

Перед расширением рабочего стола убедитесь, что целевой дисплей в настоящий момент отключен.

 1. Перейдите к одной из следующих страниц:
  • Стандартное представление — Рабочие столы и дисплеи > Добавить/удалить дисплеи > Расширить рабочий стол .
  • Расширенное представление — Общие задачи дисплея > Расширить рабочий стол или Управление рабочими столами > Создание и расположение рабочих столов .
  Прим.: Страница Расширить рабочий стол доступна только при наличии минимум одного отключенного дисплея. Если требуется заменить дублированный рабочий стол расширенным рабочим столом, воспользуйтесь вместо этого страницей Изменить на расширенный .
 2. В зависимости от используемой страницы выполните одно из следующих действий:
  • Расширить рабочий стол — При наличии только одного доступного дисплея он будет автоматически выбран для расширенного рабочего стола, и никаких дальнейших действий не потребуется. В противном случае выберите дисплей, на который следует расширить рабочий стол, и нажмите кнопку Применить .
  • Создание и расположение рабочих столов — В палитре дисплеев выберите команду Расширить в контекстном меню соответствующего дисплея. При появлении запроса выберите целевой дисплей в палитре дисплеев.Доступны только дисплеи, применимые к вашему действию. Некоторые параметры могут стать недоступными, а в окне появится кнопка Отмена . С помощью этой кнопки можно отменить действие.

  Если текущая конфигурация дисплеев не поддерживает дополнительный дисплей, система не позволит расширить дисплей или потребует сначала отключить другой дисплей. Если доступен только один целевой дисплей, он будет автоматически выбран.

 3. При появлении соответствующего запроса подтвердите свое действие.

Будет создан новый рабочий стол, который станет доступен для настройки. Страница Расширить рабочий стол будет обновлена новым рабочим столом.

Страница Создание и расположение рабочих столов также будет соответствующим образом обновлена: если дисплей был отключен во время данного процесса, он отобразится в палитре дисплеев как отключенный. Если рабочий стол был удален, связанный с ним значок исчезнет из области организации рабочего стола.

Совет: Расширить дисплей также можно, щелкнув правой клавишей мыши значок Control Center в области уведомлений панели задач Windows®, щелкнув связанную графическую плату, а затем выбрав пункт Расширенный рабочий стол .

Обмен дисплеев

Если требуется заменить текущий используемый дисплей другим дисплеем, который в данный момент подключен, но отключен, это можно сделать, поменяв дисплеи друг с другом. При обмене дисплеев рабочий стол со включенного дисплея перемещается на отключенный дисплей. В результате включенный дисплей станет отключенным, а целевой дисплей в процессе обмена станет включенным.

Параметры дисплеев, например разрешение экрана и частота обновления, во время обмена сохраняются. Перед обменом дисплеев убедитесь, что параметры включенного дисплея поддерживаются на целевом дисплее.

Прим.: Эта функция доступна только для дисплеев, подключенных к одному и тому же графическому процессору, и при условии ее поддержки графической платой.

 1. Перейдите к одной из следующих страниц:
  • Стандартное представление — Рабочие столы и дисплеи > Добавить/удалить дисплеи > Поменять дисплей .
  • Расширенное представление — Общие задачи дисплея > Поменять дисплей или Управление рабочими столами > Создание и расположение рабочих столов .
 2. В зависимости от используемой страницы выполните одно из следующих действий:
  • Поменять дисплей — При наличии только одного дисплея, который можно использовать для обмена, он будет автоматически использован для замены текущего дисплея, и никаких дальнейших действий не потребуется. В противном случае выберите соответствующий дисплей или дисплеи для обмена и нажмите кнопку Применить .
  • Создание и расположение рабочих столов — В палитре дисплеев выберите команду Заменить в контекстном меню отключенного дисплея, который следует использовать для обмена.При появлении запроса выберите желаемый дисплей из палитры дисплеев. Отображаются только дисплеи, применимые к вашему действию. Некоторые параметры страницы «Рабочие столы и дисплеи» будут недоступны, а в области организации рабочего стола появится кнопка Отмена . С помощью этой кнопки можно отменить действие.

   Если для замены доступен только один дисплей, он автоматически заменяется выбранным дисплеем. Если для замены доступны несколько дисплеев, вам будет предложено выбрать нужный.

 3. При появлении соответствующего запроса подтвердите свое действие.

Дисплеи заменяют друг друга, если их настройки друг с другом совместимы. Страницы Поменять дисплей и Создание и расположение рабочих столов обновляются, показывая результат обмена.

Переключение дисплеев

При работе с несколькими дисплеями можно переключить связь каждого дисплея с рабочим столом на соответствующую связь другого дисплея. При переключении дисплеев дисплеи и рабочие столы остаются включенными. Меняется только рабочий стол, связанный с каждым из дисплеев. Эта функция позволяет быстро менять связи дисплеев с рабочими столами.

Прим.: Данная функция доступна только при условии, если она поддерживается графическим драйвером и если оба дисплея подключены к одному и тому же графическому процессору. Она недоступна для дублированных дисплеев.

Чтобы заменить включенный дисплей отключенным дисплеем, воспользуйтесь вместо этого страницей Поменять дисплей .

 1. В расширенном представлении перейдите на страницу Управление рабочими столами > Создание и расположение рабочих столов .
 2. В области организации рабочего стола щелкните Переключить в контекстном меню рабочего стола, который требуется переключить.Если можно переключить только один дисплей, рабочие столы поменяются местами автоматически. В данном случае отображается приглашение подтвердить изменение и перейти к последнему шагу данной процедуры.
 3. При появлении запроса выберите нужный рабочий стол в области организации рабочего стола. В это время область организации рабочего стола отображает только дисплеи, к которым применимо данное действие; определенные параметры Рабочие столы и дисплеи становятся недоступными, а в окне отображается кнопка Отмена . С помощью этой кнопки можно отменить действие.
 4. При появлении соответствующего запроса подтвердите свое действие.

Рабочие столы переключаются между дисплеями. Параметры режима дисплея, например разрешение и частота обновления, для каждого дисплея остаются прежними.

Переход в режим расширенного рабочего стола

Можно быстро изменить режим рабочего стола дисплея, преобразовав его из дублированного в расширенный режим или наоборот.

При изменении режима рабочего стола с дублированного на расширенный дублированный рабочий стол отключается перед тем, как он будет расширен.

Переключить рабочий стол в расширенный режим с помощью стандартного представления можно, только если:

 • Оба дисплея в настоящий момент работают в режиме дублированного рабочего стола.
 • Ни один из дисплеев не принадлежит к группе дисплеев AMD Eyefinity.

Приведенная ниже процедура описывает, как переключить рабочий стол из дублированного режима в расширенный, используя стандартное представление.

Чтобы изменить режим рабочего стола при подключении более двух дисплеев, необходимо воспользоваться вместо этого страницей Создание и расположение рабочих столов в расширенном представлении.

 1. В стандартном представлении щелкните Рабочие столы и дисплеи > Управление рабочими столами > Изменить на расширенный .Дублированный рабочий стол будет удален и автоматически заменен расширенным рабочим столом.
 2. При появлении соответствующего запроса подтвердите свое действие.

Страница будет обновлена для отображения результата изменения.

Переход в режим дублированного рабочего стола

Можно быстро изменить режим рабочего стола дисплея, преобразовав его из расширенного в дублированный режим или наоборот.

При изменении режима рабочего стола с расширенного на дублированный расширенный рабочий стол отключается перед тем, как на него будет дублирован основной рабочий стол. Кроме того, дисплей, связанный с основным рабочим столом, будет установлен в качестве предпочтительного. Поэтому, прежде чем начинать, необходимо убедиться, что рабочий стол, который требуется дублировать, установлен в качестве основного рабочего стола.

Переключить рабочий стол в дублированный режим с помощью стандартного представления можно, только если:

 • Оба дисплея в настоящий момент работают в режиме расширенного рабочего стола.
 • Ни один из дисплеев не принадлежит к группе дисплеев AMD Eyefinity.

Приведенная ниже процедура описывает, как переключить рабочий стол из расширенного режима в дублированный, используя стандартное представление.

Чтобы изменить режим рабочего стола при подключении более двух дисплеев, необходимо воспользоваться вместо этого страницей Создание и расположение рабочих столов в расширенном представлении.

 1. Убедитесь, что дисплей, который требуется дублировать, установлен в качестве основного рабочего стола.
 2. В стандартном представлении щелкните Рабочие столы и дисплеи > Управление рабочими столами > Изменить на дублированный .Расширенный рабочий стол будет удален и автоматически заменен дублированным рабочим столом. Дисплей, изначально связанный с основным рабочим столом, будет автоматически установлен в качестве предпочтительного.
 3. При появлении соответствующего запроса подтвердите свое действие.

Страница будет обновлена для отображения результата изменения.

Изменение режимов рабочего стола в расширенном представлении

При использовании нескольких дисплеев режим рабочего стола для каждого дисплея можно преобразовать из дублированного в расширенный или наоборот, выполнив одно действие.

При изменении режима рабочего стола с расширенного на дублированный рабочий стол для выбранного дисплея отключается, прежде чем отображается дублированный рабочий стол. Если для дублирования доступен только один рабочий стол, текущий дисплей автоматически отображает этот рабочий стол. В противном случае вам будет предложено выбрать рабочий стол, необходимый для дублирования на дисплее.

Режим рабочего стола можно изменять не для всех дисплеев, подключенных к вашей системе.

 • Изменение режима рабочего стола недоступно для дисплеев, которые принадлежат к группе дисплеев. Чтобы изменить режим для такого дисплея, сперва необходимо отключить группу.
 • Изменение режима рабочего стола недоступно для дисплея, который является единственным дисплеем, связанным с основным рабочим столом. Чтобы изменить режим для такого дисплея, необходимо сначала установить другой рабочий стол в качестве основного.

Следующая процедура описывает, как изменять режимы рабочего стола с помощью расширенного представления. Если используются только два дисплея, для переключения между режимами рабочего стола можно также использовать стандартное представление.

 1. В расширенном представлении щелкните Управление рабочими столами > Создание и расположение рабочих столов .
 2. В палитре дисплеев щелкните один из следующих параметров в контекстном меню соответствующего экрана.
  • Дублировать — Обновляет текущий дисплей, отображая дублированный рабочий стол. Если дублирование возможно для нескольких рабочих столов, выберите необходимый, щелкнув соответствующий дисплей в палитре дисплеев. Прим.: Если для дублирования доступен один рабочий стол, он выбирается автоматически.
  • Расширить — Обновляет текущий дисплей, отображая новый расширенный рабочий стол.
 3. Если будет предложено в появившемся сообщении, нажмите ОК, чтобы подтвердить намерение отключить текущий рабочий стол и продолжить изменение режима.Чтобы изменить режим рабочего стола для дисплея с расширенного на дублированный, необходимо сначала отключить текущий рабочий стол.

Interessante Artikler